Industriteknologi (vg2)

Programområdet produksjons- og industriteknikk skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig
teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og
datastyring av arbeidsprosesser. Faget skal bidra til å utvikle
kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme
helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og
sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

-