Comenius Aust-Lofoten

Klikk for stort bildeComenius

Etter det avsluttende møtet i Svolvær 12.- 18.mai 2014 ble det utarbeidet en Sangbok med åpningstalene og alle sangene som ble produsert av elever og lærere til den avsluttende konserten i Kulturhuset, se Songbook (PDF, 10 MB)

 

Skolen deltar i et Comenius-prosjekt som går over 2 år, 2012-14, det er til sammen 8 skoler fra 7 land som deltar: Tyrkia. Tyskland, Finland, Latvia, Frankrike, Polen og Norge. Den vedlagte avisen er en midtveisrapport der vår skole er omtalt nest sist, etter Tyskland II.

Newspaper 2012-2013 (PDF, 25 MB)

 

 

 

Comeniusprosjektet «In the year 2525»             

Klikk for stort bildeengelsk flaggEnglish version click the map

 

Comenius er et EU-program for samarbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Fra 2014 blir Comenius erstattet med Erasmus+.

Aust-Lofoten videregående skole er med i comeniusprosjektet «In the year 2525» for perioden 2012-2014. Prosjektet er et samarbeid med skoler fra Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Latvia, Polen og Finland. Hovedmålet med prosjektet er å fange opp ungdoms tanker om fremtidens Europa på godt og vondt. Prosjektet fokuserer særlig omkring de fire hovedområdene flerkulturelle samfunn (multiculturalism), demografiske utfordringer (demographic change), bærekraftig utnytting av energiressurser (energy turnaround) og inkludering (inclusion).

Reiser i comeniusprosjektet

I tillegg til å jobbe med ovennevnte tema på skolen, har vi gjennom comeniusprosjektet fått muligheten til å samarbeide på tvers av landegrensene. I april 2013 var 11 elever og 3 lærere fra oss gjester ved Clemens-Brentano-Europaschule i Lollar, Tyskland. Her fikk våre elever bo i vertsfamilier sammen med elever ved skolen, og fikk delta på ulike workshops omkring prosjektets ulike tema. Bakteppe for besøket vårt var European Days, og det var gjester fra prosjektlandene til stede.

I mars 2014 skal fire elever og to lærere fra ST VG1 besøke Viitaniemen koulo (skole) i Jyväskylä i Finland. Dette er et bilateralt besøk hvor det kun er vår skole som er på besøk.

I tillegg til elevutvekslinger har også lærerne vært på besøk ved Lisa-Tetzner-Schule i Berlin og Collége Voltaire i Remoulins, Frankrike.

Storbesøk fra hele Europa

11. – 18. mai får Aust-Lofoten videregående skole besøk av elever og lærere fra alle deltakerlandene i prosjektet. 36 elever fra seks land skal bo i vertsfamilier i en hel uke. Vi ser frem til en spennende uke, og til å vise våre gjester Lofotens natur og kultur, og vår feiring av nasjonaldagen og grunnlovsjubileet.

Nordplus-prosjektet «Rakettfysikk i Norden»

Nordplus er Nordisk Ministerråd sitt største utdanningsprogram innenfor livslang læring. Over 10 000 mennesker i Norden og Baltikum får utbytte av programmet hvert år.

«Rakettfysik i Norden» er tittelen på Nordplus-prosjekt som Aust-Lofoten videregående skole er partner i, sammen med blant andre Aalborg Tekniske Gymnasium i Danmark, Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole, Aalborg universitet og NTNU.  For andre år på rad har våre fysikkelever hospitert ved Aalborg Tekniske Gymnasium høsten 2013, og for andre år på rad skal vi i mars få besøk av elever fra Danmark.

Målene med prosjektet er blant annet å stimulere til økt interesse for realfag, skape et nærmere samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner, samt å styrke elevenes internasjonale kompetanse. Elevene skal få muligheten til å erfare globalisering i en nordisk kontekst. De skal, i tillegg til å jobbe med fysikkfaglige prosjekter, være med i annen undervisning ved skolene de er gjester ved. De skal kommunisere på sine egne språk, noe som er en større utfordring enn man kanskje skulle tro.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci er et EU-program for samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til faglig og personlig utvikling i europeiske nettverk. Programmet erstattes fra 2014 med Erasmus+.

Gjennom NFK sitt Leonardo-program, har flere av våre elever ved yrkesfag vært så heldige å få muligheten til å være utplassert i andre land. I 2013 var to elever ved reiseliv utplassert på en skole i Sveits. Vinteren 2014 skal både elever ved TIP og Helse og oppvekst ut i Europa og prøve seg.

Skolen planlegger å søke på det nye mobilitetsprosjektet innenfor Erasmus+ - programmet for at flere elever ved yrkesfag skal få muligheten til både å styrke engelsk- og kulturkunnskapen, samt få mulighet til å oppleve en smak av yrkeslivet i andre land.

Internasjonal uke

Skolen arrangerer hvert år Internasjonal uke i forkant av operasjon dagsverk, og avdeling Kabelvåg sin internasjonale uke ble i 2012 kåret til Norges beste. Ved yrkesfagene i Kabelvåg er Internasjonal uke meget godt integrert i det faglige arbeidet. Elevene ved Medier og kommunikasjon lager både reklamefilmen og dokumentasjonsfilmer, mens Design og handverk hvert år pynter opp skolen med elevenes kunstprosjekter knyttet til årets prosjekt. Aust-Lofoten videregående er alltid sterkt representert i distriktskomiteen for OD, og høsten 2013 kom alle i komiteen, så nær som en fra vår skole.

Skolen anser Internasjonal uke som viktig for å oppnå våre mål om å fremme toleranse og solidaritet på den ene siden og for å bekjempe fordommer på den andre.

Språkreiser

Språkfagene ved studiespesialisering har også tradisjon for å reise til aktuelle språkområdene Spania, Frankrike og Tyskland.  Vi anser språkreisene som viktig, både for å øke elevenes språkkompetanse og for å motivere flere til å velge språkfag.

Internasjonalisering hjemme

I tillegg til å være involvert i prosjekter som innebærer utveksling av elever og lærere, har skolen også et internasjonalt fokus hjemme. Med mål om å skape økt toleranse, bygge ned fordommer, samt skape møtesteder for ungdom fra ulike kulturer samarbeider skolen med både asylmottak, Telegrafen bofellesskap for mindreårige bosatte flyktninger, møtestedet Banken i Kabelvåg og med VIO – Vågan innvandrer- og opplæringssenter.   

Erasmus+

EU sitt nye rammeprogram for skole og utdanning har fått navnet Erasmus+. Aust-Lofoten videregående skole planlegger å søke videre på prosjekter som gir elever og lærere muligheten til å reise og samarbeide med skoler i andre land. Du kan lese mer om Erasmus+ på SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) sine hjemmesider.