Internasjonalisering ved Aust-Lofoten vgs

Klikk for stort bilde

 

Aust-Lofoten videregående skole har internasjonalisering som ett av sine satsingsområder.

 

Våre mål for internasjonaliseringsarbeid er:

Klikk for stort bildeComenius Frankrike Fra College Voltaire.jpg

  • Å involvere internasjonale perspektiver i alle utdanningsprogram
  • Å skape arenaer hvor elever, lærlinger og lærere kan kommunisere og samarbeide internasjonalt
  • Å skape forståelse for verdien av internasjonalt engasjement og solidaritet
  • Å jobbe aktivt for å bekjempe fordommer og for å skape toleranse 
  • Å skape internasjonal kompetanse gjennom utadrettet virksomhet og synliggjøring av resultater

 

Våre mål bygger både på læreplanen og på Nordland fylkeskommunes plan for internasjonalisering.

 

Erasmus+

Robots are us - skole-skolepartnerskap (KA229)

2018-2020

Samarbeidsskoler: 

Leopold-Hoesch-Berufskolleg i Dortmund, Tyskland (prosjektleder)

IES Puerto del Rosario på Fuerteventura, Spania

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä i Kothka, Finland

 

Ved Aust-Lofoten vgs deltar elever og lærere fra Teknikk og industriell produksjon

 

Yrkespraksis ute - mer læring hjemme - mobilitetsprosjekt (KA102)

2018-2020

Samarbeidspartnere:

CPIFP Montearagon yrkesfagskole i Huesca, Spania

ADC College i Dublin, Irland

 

Fra Aust-Lofoten vgs deltar Vg2-elever og lærere ved Barne- og ungdomsarbeider, Helsefag og Reiseliv.

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA102-038747

 

Youngsters from Lofoten to London - mobilitetsprosjekt (KA102)

2014-2019

Samarbeidspartnere: 

ADC College i London, Storbritannia og Dublin, Irland

CPIFP Montearagon yrkesfagskole i Huesca, Spania (partner fra 2017, første mobilitet til Huesca gjennomført våren 2018)

 

Fra Aust-Lofoten vgs deltar Vg2-elever og lærere ved Barne- og ungdomsarbeider, Helsefag og Reiseliv. Tidligere deltok også elever ved Medier og kommunikasjon (så lenge dette var en yrkesfaglig utdanning).

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-NO01-KA102-034104

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-NO01-KA102-022023

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-NO01-KA102-013073

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-NO01-KA102-000137

 

RockStar - strategisk partnerskap (KA201)

2018-2020

Samarbeidspartnere:

NAROM (prosjektleder)

Videregående skoler og institusjoner i Norge, Danmark og Spania

Prosjektbeskrivelse på Erasmus+ (på engelsk):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA201-038877

 

Mobilitet Nordland

2014-2020

Nordland fylkeskommunes mobilitetsprosjekt med videregående skoler i fylket som partnere, samt et utvalg institusjoner og skoler i Europa

Fra Aust-Lofoten vgs deltar lærere fra yrkesfag og fellesfag på kurs eller hospitering hos samarbeidspartnere i Europa som en del av skolens kompetanseheving for pedagoger.

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA116-038768

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-NO01-KA101-034050

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-NO01-KA116-021973

 

Du kan lese mer om Erasmus+ på SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning) sine hjemmesider.

 

Link til OD

 Klikk for stort bildeComenius Tyskland Elever fra Tyrkia viser frem folketrdrakter i Lollar Tyskland.JPG

 

Comeniusprosjektet «In the year 2525»

 

Comenius er et EU-program for samarbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Fra 2014 blir Comenius erstattet med Erasmus+.

Aust-Lofoten videregående skole er med i comeniusprosjektet «In the year 2525» for perioden 2012-2014. Prosjektet er et samarbeid med skoler fra Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Latvia, Polen og Finland. Hovedmålet med prosjektet er å fange opp ungdoms tanker om fremtidens Europa på godt og vondt. Prosjektet fokuserer særlig omkring de fire hovedområdene flerkulturelle samfunn (multiculturalism), demografiske utfordringer (demographic change), bærekraftig utnytting av energiressurser (energy turnaround) og inkludering (inclusion).

Reiser i comeniusprosjektet

 

I tillegg til å jobbe med ovennevnte tema på skolen, har vi gjennom comeniusprosjektet fått muligheten til å samarbeide på tvers av landegrensene. I april 2013 var 11 elever og 3 lærere fra oss gjester ved Clemens-Brentano-Europaschule i Lollar, Tyskland. Her fikk våre elever bo i vertsfamilier sammen med elever ved skolen, og fikk delta på ulike workshops omkring prosjektets ulike tema. Bakteppe for besøket vårt var European Days, og det var gjester fra prosjektlandene til stede.

I mars 2014 skal fire elever og to lærere fra ST VG1 besøke Viitaniemen koulo (skole) i Jyväskylä i Finland. Dette er et bilateralt besøk hvor det kun er vår skole som er på besøk.

I tillegg til elevutvekslinger har også lærerne vært på besøk ved Lisa-Tetzner-Schule i Berlin og Collége Voltaire i Remoulins, Frankrike.

Storbesøk fra hele Europa

11. – 18. mai får Aust-Lofoten videregående skole besøk av elever og lærere fra alle deltakerlandene i prosjektet. 36 elever fra seks land skal bo i vertsfamilier i en hel uke. Vi ser frem til en spennende uke, og til å vise våre gjester Lofotens natur og kultur, og vår feiring av nasjonaldagen og grunnlovsjubileet.

Nordplus-prosjektet «Rakettfysikk i Norden»

Nordplus er Nordisk Ministerråd sitt største utdanningsprogram innenfor livslang læring. Over 10 000 mennesker i Norden og Baltikum får utbytte av programmet hvert år.

«Rakettfysik i Norden» er tittelen på Nordplus-prosjekt som Aust-Lofoten videregående skole er partner i, sammen med blant andre Aalborg Tekniske Gymnasium i Danmark, Nordland fylkeskommune, Polarsirkelen videregående skole, Aalborg universitet og NTNU.  For andre år på rad har våre fysikkelever hospitert ved Aalborg Tekniske Gymnasium høsten 2013, og for andre år på rad skal vi i mars få besøk av elever fra Danmark.

Målene med prosjektet er blant annet å stimulere til økt interesse for realfag, skape et nærmere samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner, samt å styrke elevenes internasjonale kompetanse. Elevene skal få muligheten til å erfare globalisering i en nordisk kontekst. De skal, i tillegg til å jobbe med fysikkfaglige prosjekter, være med i annen undervisning ved skolene de er gjester ved. De skal kommunisere på sine egne språk, noe som er en større utfordring enn man kanskje skulle tro.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci er et EU-program for samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring på tvers av landegrenser innenfor EU. Gjennom ulike tiltak gis det økonomisk støtte som skal motivere til faglig og personlig utvikling i europeiske nettverk. Programmet erstattes fra 2014 med Erasmus+.

Gjennom NFK sitt Leonardo-program, har flere av våre elever ved yrkesfag vært så heldige å få muligheten til å være utplassert i andre land. I 2013 var to elever ved reiseliv utplassert på en skole i Sveits. Vinteren 2014 skal både elever ved TIP og Helse og oppvekst ut i Europa og prøve seg.

Skolen planlegger å søke på det nye mobilitetsprosjektet innenfor Erasmus+ - programmet for at flere elever ved yrkesfag skal få muligheten til både å styrke engelsk- og kulturkunnskapen, samt få mulighet til å oppleve en smak av yrkeslivet i andre land.

Internasjonal uke

Skolen arrangerer hvert år Internasjonal uke i forkant av operasjon dagsverk, og avdeling Kabelvåg sin internasjonale uke ble i 2012 kåret til Norges beste. Ved yrkesfagene i Kabelvåg er Internasjonal uke meget godt integrert i det faglige arbeidet. Elevene ved Medier og kommunikasjon lager både reklamefilmen og dokumentasjonsfilmer, mens Design og handverk hvert år pynter opp skolen med elevenes kunstprosjekter knyttet til årets prosjekt. Aust-Lofoten videregående er alltid sterkt representert i distriktskomiteen for OD, og høsten 2013 kom alle i komiteen, så nær som en fra vår skole.

Skolen anser Internasjonal uke som viktig for å oppnå våre mål om å fremme toleranse og solidaritet på den ene siden og for å bekjempe fordommer på den andre.

Språkreiser

Språkfagene ved studiespesialisering har også tradisjon for å reise til aktuelle språkområdene Spania, Frankrike og Tyskland.  Vi anser språkreisene som viktig, både for å øke elevenes språkkompetanse og for å motivere flere til å velge språkfag.

Internasjonalisering hjemme

I tillegg til å være involvert i prosjekter som innebærer utveksling av elever og lærere, har skolen også et internasjonalt fokus hjemme. Med mål om å skape økt toleranse, bygge ned fordommer, samt skape møtesteder for ungdom fra ulike kulturer samarbeider skolen med både asylmottak, Telegrafen bofellesskap for mindreårige bosatte flyktninger, møtestedet Banken i Kabelvåg og med VIO – Vågan innvandrer- og opplæringssenter.   

 

Kontaktpersoner

Marte Lundberg
Lektor m. tilleggsutd.