Skolehelsetjenesten ved Aust-Lofoten vgs

 

Helsesøstertjenesten i videregående skole skal være et lavterskeltilbud for ungdom, og

kan tilby helseopplysning og råd/veiledning om for eksempel:

  • fysiske skader og problemer
  • psykisk helse
  • prevensjon og seksualitet
  • familieproblemer
  • mobbing og ensomhet
  • rusproblemer
  • ernæring og spiseforstyrrelser

Helsesøster driver ikke med behandling over tid, men henviser deg videre til andre i hjelpeapparatet om det skulle være nødvendig. 

 Kontor: B 113 - administrasjon

Kontortid høst 2018:

Mandag, tirsdag og torsdag

Legeordning

Hybelboende elever oppfordres til å skaffe seg fastlege i Svolvær. Gå inn på Helfo eller ring fastlegekontoret i Nordland, telefon 81 05 95 00.