Rådgivertjenesten

Klikk for stort bilderådgivertjenesten

              

Er det noe du lurer på?

Rådgivertjenesten står klar for deg!​


Skolen har tre rådgivere som veileder og støtter elevene i skolehverdagen. De samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere, faglærere og foresatte. Hver elev har sin egen kontaktrådgiver å forholde seg til.

Rådgiverne hjelper til med yrkes - og utdanningsveiledning (karriereveiledning), og de kan gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning ved graviditet, mobbing, konflikter i skole/hjem, rus og psykisk helse. De kan også formidle hjelp og støtte ved faglige vansker.

Minoritetsrådgiver Kristin Blomstrand Koch bistår spesielt elever som har spørsmål knyttet til barn og unges rettigheter, negativ sosial kontroll, det å tilhøre et religiøst miljø, det å tilhøre en seksuell minoritet, om tvangsekteskap og om kjønnslemlestelse.

Kontaktpersoner

Gry Falch-Olsen
RÅDGIVER
Terje Knutzen
Rådgiver/OT-koordinator