Oppfølgingstjenesten Aust-Lofoten vgs

 

Oppfølgingstjenesten (OT) for ungdom

 

Besøksadresse:

Gymnasgt. 13

8300 Svolvær.  

Vi kan avtale møte også andre steder om det skulle  være ønskelig.

 

Vi kan hjelpe deg med:

 • veiledning for å finne fram til hvilket yrke eller utdanning som kan passe for deg
 • Veiledning for å finne ut hvordan du kan skaffe deg dette yrket eller utdanninga
 • arbeidspraksis i bedrift (i samarbeid med NAV)
 • ulike kurs
 • opplæring i enkeltfag
 • kombinasjon av opplæring og arbeidspraksis
 • hjelp til å finne lærlingeplass

 

OT følger opp ungdom med ungdomsrett som:

 

 • ikke har søkt videregående skole eller læreplass,
 • ikke kommet inn på videregående skole eller læreplass
 • har takket nei til plass på videregående skole eller læreplass
 • har sluttet på videregående skole eller i lære.
 • står i fare for å slutte på videregående skole eller i lære

OT samarbeider med mange ulike parter:

Rådgivere, lærere og øvrig personale i den videregående skolen, rådgivere i grunnskolen ved behov,  ulike opplæringskontor, familienheten/barnevernet, BUP (barne og ungdomspsykiatrien) og VOP(voksenpsykiatrien), PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste i den videregående skolen),

 

Kontaktpersoner

Terje Knutzen
Rådgiver/OT-koordinator