Elevtjenesten ved Aust-Lofoten vgs

kan tilby:

  • Yrkes- og utdanningsveiledning
  • Faglig og personlig veiledning

Elevtjenesten består av: 

De som arbeider i elevtjenesten har allsidig kunnskap og erfaring. De samarbeider og henter inn hjelp fra hverandre dersom en sak er sammensatt og vanskelig. Alle har taushetsplikt. Besøk i elevtjenesten blir ikke regnet som fravær fra undervisningen og tjenesten er gratis.

Kontaktpersoner

Kjersti Regina Beddari
Leder elevtjenesten