Du er her:

For elever og foresatte

Brevene fra lånekassen blir sendt hjem til elevenes registrerte mailadresser/ mobilnr.

På disse sidene finner du informasjon om skolen, og forhold som angår skolegangen.

Som elev ved skolen vil du i det daglige arbeidet få informasjon fra kontaktlærer, faglærer, avdelingsleder og medelever. Slik informasjon blir gitt både skriftlig, muntlig og gjennom nfk.itslearning.com og iskole.nfk.no. Vi har også en elevtjeneste som er klar til å hjelpe deg med yrkes- og utdanningsveiledning og faglig og personlig veiledning.

Lån/stipend

Informasjon om lån og stipend på  www.lanekassen.no og på www.vigo.no.

Skolebevis

Alle elevene må bruke PocketID- den laster du ned gratis på:

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Skoleskyss

Skyssordning omfatter elever som bor i Nordland - og som tar minst halvårig utdanning, eller undervisningstilbud med minimum 15 timer undervisning pr. uke - ved skoler som går inn under opplæringsloven. Nordland fylke skal sørge for skyss eller gi skyssgodtgjørelse for elever som omfattes av denne skyssordningen, og som har minst 4 km skolevei hver vei mellom bosted og skole eller må reise med båt. "Skolevei er kortest vei (målt fra dør til dør) mellom bosted og skole som blir brøytet og er åpen for alminnelig ferdsel. Dette omfatter også gang/sykkelsti".

Dersom du mister kortet, må du betale kr. 100,- for å få nytt kort.

Søknadsskjema om skoleskyss (PDF, 100 kB)

Søknadsskjema for skysstilskudd 

 

 

Reisetilskudd ved utplassering

Alle elever i videregående skole har rett til daglig skyss mellom bosted og skole, eller mellom bosted og utplasseringssted. I tillegg har elevene rett til en fri reise t/r mellom skolested og utplasseringssted. Dette gjelder kun ved bruk av buss eller hurtigbåt.

En betingelse for fri reise er at eleven utstyres med skolereisebevis  før reisen starter. Samferdselssjefen refunderer ikke reiseutgifter i ettertid.

Ved problemer angående skyss til og fra skolen ved f.eks. skade eller utplassering, ta kontakt med ekspedisjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Vera Lied Wettlaufer
Sekretær