Du er her:

Til elever ved Aust-Lofoten videregående skole høsten 2019

Klikk for stort bildeVi ønsker deg velkommen til Aust-Lofoten videregående skole. Skolen legger vekt på å utvikle et læringsmiljø som gjør at det er trygt og trivelig å gå på skolen hos oss.  Dette tror vi best skjer ved at elevene får være med å ta ansvar for sin egen læringssituasjon gjennom deltakelse og samarbeid.  For å få dette til, er vi avhengige av at dere allerede fra skolestart engasjerer dere aktivt i læringsarbeidet og bidrar med innspill og meninger.

SKOLESTART

Skolen begynner mandag 19. august. Du vil i uken før skolestart, motta en SMS med eksakt oppmøtetidspunkt.  Når du kommer til skolen møter du i skolens kantine. Her vil elevtjenesten vise deg veien videre.  

Hvis du ikke mottar en SMS innen fredag 16. august, må du ta kontakt med skolen på tlf. 75 65 50 50

Dagen kommer til å vare fram til kl. 1500

Hybel

Alle borteboende elever må skaffe seg hybel selv. Et tips kan være å sjekke facebooksiden «Husrom i Lofoten».

Skoleskyss

Er avstanden over 4 km fra hjem/hybel til skole, kan du søke om skyss på nett så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet. Logg inn på minskyss.nfk.no for å søke. Busskortet kan deretter hentes i skolens ekspedisjon. Har du hatt busskort for skoleskyss tidligere er det dette kortet du skal bruke. Du finner også forklaring på skolens hjemmeside, kan lastes ned som PDF.

Skolebevis

Alle elever må ha skolebevis. I tillegg til å bekrefte at de er elev ved skolen i forbindelse med reiser etc,. må du også ha det for å låne bøker fra skolens bibliotek. Skolen benytter i dag en app til mobil, PocketID. For å ta i bruk PocketID kreves det FEIDE innlogging og passbilde, passbilde kan taes med egen mobil. Det blir gitt veiledning til å komme igang med PocketID i løpet av oppstartsuken.

Skolebøker og materiell

Alle elever får låne lærebøker på skolen.  Hver elev er ansvarlig for bøkene de låner.  De som ikke leveres tilbake, må erstattes med kr 500,- pr. bok.

I løpet av skoleåret vil det påløpe utgifter til skrivesaker, permer, skilleark, notatbøker, USB-penn og skolekino/teater. Alle videregående skoler i Nordland er deltakere i Den kulturelle skolesekken. Elevene får delta gratis ved ulike arrangement som teaterforestillinger, konserter eller utstillinger. Deltakelse er obligatorisk når dette planlegges av lærerne. Se skjema på skolens hjemmeside, kan printes ut og signeres, og tas med til første skoledag.

Bærbar PC – Vg1-elever

Det er obligatorisk med bærbar PC.  Alle Vg1-elever vil få utdelt PC ved skolestart.

Nærmere informasjon www.nfk.no/pciskole. Se skjema på skolens hjemmeside, kan printes ut og signeres, og tas med til første skoledag.

Statens lånekasse

Se www.lanekassen.no.

Garderobeskap/oppbevaringsskap

Ved skolestart vil du få anledning til å låne et skap for oppbevaring av verdisaker, bøker etc. Ta med egen lås for å benytte til skapet.

Fagvalg for studiespesialisering Vg1  

I utgangspunktet fortsetter elevene med det 2. fremmedspråket de har hatt i ungdomsskolen, men du kan bli plassert i et annet fremmedspråktilbud. De som ikke har hatt opplæring i 2. fremmedspråk, får begynneropplæring på videregående skole. Denne går over 3 år.

Vg3 påbygging

Elever på Vg3 påbygging, skal ha minimum 30 timer i uka. Fellesfagene utgjør 25 timer i uka og består av følgende fag:

            10 timer      Norsk
             5     "          Matematikk
             3     "          Naturfag
             5     "          Nyere historie
             2     "          Kroppsøving       

I tillegg til de 25 timene med fellesfag, må du velge ett 5 timers programfag fra studiespesialisering. Dette gjelder alle ved ordinær påbygging. Fagvalg gjøres ved skolestart.

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Det arrangeres en del uteaktiviteter ihht. Læreplanen, ta med gode tursko, utetøy i forhold til vær og vind. I tillegg vil du være utplassert i faget Yrkesfaglig fordypning, hvor det kan være nødvendig med slikt utetøy.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Det arrangeres en del uteaktiviteter ihht. Læreplanen, ta med gode tursko, utetøy i forhold til vær og vind. I tillegg vil du være utplassert i faget Yrkesfaglig fordypning, hvor det kan være nødvendig med slikt utetøy.

Helsefagarbeider

I deler av skoleåret vil du bli utplassert i ulike institusjoner, og da må du skaffe arbeidstøy selv.

Service og samferdsel og Reiseliv

Det arrangeres en del uteaktiviteter ihht Læreplanen. Nødvendig utstyr er:

Gore-Tex-sko (eller lignende), vind- og vanntette uteklær, ullundertøy, lue og votter.

Teknikk og industriell produksjon

Se vedlagte skriv.

Innføringsklasser

Det meste av opplæringa vil være på skolen, men det kan også være en del uteaktiviteter i regi av skolen. Godt skotøy og yttertøy er nødvendig.

Fravær 1. skoledag

Vi gjør deg oppmerksom på at dersom du ikke møter 1. skoledag, og ikke sender skolen melding om at du skal være borte, kan du miste elevplassen til fordel for en på ventelisten.  Dette gjelder alle trinn.

Snus og tobakk

Det er ikke tillatt å benytte snus- og/eller tobakk i skoletida. Regelbrudd vil føre til nedsatt karakter i Atferd.

Eventuelle henvendelser til skolen i sommer

Skolens ekspedisjon tlf 75 65 50 00, er betjent fra og med uke 32. Skolens e-post vil være betjent gjennom sommeren;

post.austlofoten@nfk.no.

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår!

Med vennlig hilsen
Hugo Bjørnstad
rektor

Fant du det du lette etter?