Du er her:

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Undersøkelsen vil bli gjennomført i uke 48 og 49.

Til foreldre og foresatte til elever under 18 år, se vedlagte skriv, orientering om Elevundersøkelsen: