Du er her:

Har du lyst å være med på tokt?

Klikk for stort bildeAust-Lofoten vgs tar imot elevsøknader for deltakelse på tokt

Universitetet i Tromsø inviterer elever og lærere til å delta på tokt med forskningsskipet Helmer Hansen i Austnesfjorden 6. mai. Skolen ønsker søknader fra elever som har interesse av å delta på toktet. Toktet vil gi innblikk i arbeidsmetoder på tokt, så som CTD (instrument som måler saltholdighet, temperatur og tetthet i vannet), prøvetaking av plankton og fisk med planktonnett og fisketrål. Noen av prøvene vil bli undersøkt om bord, og elevene vil få kjennskap til det lokale økosystemet og marin flora (planter) og fauna (dyr) i Lofoten.  I tillegg vil skolen få tilgang til innsamlet data som kan brukes i undervisningen i etterkant.

Søknader vurderes mht. elevens egen motivasjon for å delta, hvorvidt toktet er relevant i forhold til fag eleven tar og har søkt om for neste år, eventuelt også hvilke studier eleven ser for seg etter vgs.

Søknad utformes som et formelt brev hvor du gjør rede for din motivasjon for å delta, og må i tillegg inneholde:

navn, klasse, relevante fag i år, hvilke (realfag) du har søkt om for neste år

 

Søknaden sendes til: marlun@vgs.nfk.no

Merk søknaden i emnefeltet: Søknad tokt 6. mai

 

Søknadsfrist 12. april

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Marte Lundberg
Lektor m. tilleggsutd.