Du er her:

Digital postkasse

Hvordan etablerer du digital postkasse?

Klikk for stort bilde

 

 

 

For en tid tilbake gikk det ut melding til elever, lærlinger, lærekandidater og privatister, de som er registrert med e-postadresser på iSkole, med oppfordring om å opprette digital postkasse.  

 

For at så mange som mulig skal gå over til å benytte denne løsningen ber vi om at skolene følger opp elevene litt ekstra.

Vi oppfordrer til at kontaktlærere tar saken opp i klassens time, basistime eller ved annet høve. Hensikten er å få så mange elever som mulig til å opprette sin egen digitale postkasse.  

 

Fylkeskommunen ønsker at skolene skal bruke digitale løsninger der det hensiktsmessig. Alle som er elever, lærlinger, lærekandidater og privatister i videregående opplæring i Nordland har opplæringsmapper i fylkeskommunens sak- og arkivsystem. Dokumenter og vedtak blir da arkivert elektronisk. Det er vi pålagt å ha ifølge arkivloven. Den enkelte vil med digitalt postmottak motta post fra alle offentlige instanser på en raskere måte.

 

Fylkeskommunen har svartjenesten “SvarUt” som ivaretar sikkerhet og fortrolig informasjon. 

 

Hva er “SvarUt”? 

For å lette kommunikasjonen ut til publikum, blant annet elever, lærlinger, lærekandidater og privatister, har fylkeskommunen anskaffet “SvarUt”.  “SvarUt” er en løsning for å sende post i elektronisk format.

 

Forsendelsen sendes direkte fra vårt sak- og arkivsystem til alle virksomheter, privatpersoner, ansatte og politikere. Dette gjør det sikkert å sende brev selv om dokumentene inneholder taushetsbelagte og/eller sensitive opplysninger. “SvarUt” sender alle forsendelser til mottakerens postkasse i “Altinn” med mindre mottakeren har opprettet digital postkasse, eller reservert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret. 

 

Hva er “Altinn”? 

“Altinn” er Statens internettportal for digital dialog og post. “Altinn” kan også brukes av privatpersoner. For å aktivere den digitale postkassen må den enkelte oppdatere egen kontaktinformasjon, slik at man får mail og/eller SMS når det kommer brev i postkassen. Åpner man ikke forsendelsen i “Altinn” innen 40 timer, vil den gå til utskrift og sendes til den adressen eleven er registrert på i Folkeregisteret. 

Skoleeier ønsker at alle elever oppretter sin egen digitale postkasse. 

Hva er fordelene med digital postkasse? 

·         Kommunikasjon forenkles mellom elev og skolen/fylkeskommunen 

·         Eleven vil motta dokumenter innen få minutter – selv om man bor/oppholder seg på annen adresse enn den som er registrert i Folkeregisteret 

·         Skolen/fylkeskommunen sparer tid og kostnader ved pakking og porto 

·         Vi bidrar sammen til å spare miljøet 

 

 

Slik oppretter man digital postkasse: 

Privatpersoner kan velge å opprette digital postkasse i “Digipost” eller “-Boks”. Har man opprettet “Digipost” eller “e-Boks”, vil man ikke motta forsendelse på papir fra offentlige virksomheter - verken kommunale, fylkeskommunale eller statlige. 

Man får enkelt tilgang til disse postkassene på https://www.norge.no (se eget følgeskriv) 

Fylkeskommunen legger nå til rette for bruk av digital kommunikasjon og oppfordrer alle elever til å opprette postkassen i “Altinn” med riktig kontaktinformasjon, eller opprette en digital postkasse i “Digipost” eller “e-Boks”. 

 

Man vil da etter hvert få post fra skolen, for eksempel svar på søknader, vedtak som er gjort ved skolen eller svar på eventuelle klager, i den digitale postkassen 

 

Vi gjør oppmerksom på at svar om skoleplass fortsatt vil skje på vanlig måte, at elevene får svar på mobil gjennom SMS. 

Fant du det du lette etter?