Du er her:

Vi ønsker deg velkommen til Aust-Lofoten videregående skole. Skolen legger vekt på å utvikle et læringsmiljø som gjør at det er trygt og trivelig å gå på skolen hos oss.  Dette tror vi best skjer ved at elevene får være med å ta ansvar for sin egen læringssituasjon gjennom deltakelse og samarbeid.  For å få dette til, er vi avhengige av at dere allerede fra skolestart engasjerer dere aktivt i læringsarbeidet og bidrar med innspill og meninger.

Aust-Lofoten vgs tar imot elevsøknader for deltakelse på tokt

Aust-Lofoten vgs slår ring om våre muslimske elever og venner etter det avskyelige angrepet på uskyldige mennesker i New Zealand!

Skolen står samlet mot alle former for hat og ekstremisme.

Vi gratulerer Line, og resten av deltakerne med godt gjennomført mesterskap.

Les mer på Lofotposten

Nok en gang er elever og interesserte fra Lofoten samlet for å bli informert om hvilke muligheter som finnes for utdanning og arbeidsliv.

Hør Gisle fortelle direkte til NRK radio/Nordland fra Spania om opphold og misjon

Lytt på samtalen