Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534

Elevtjeneste

Ansatte i avdelingen Elevtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/OT-koordinator 75 65 50 01 906 94 534