Ansattoversikt


Aust-Lofoten videregående skole

Ansatte i avdelingen Aust-Lofoten videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 51 39 930 50 201

Elevtjeneste

Ansatte i avdelingen Elevtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 51 39 930 50 201

Undervisningspersonell

Ansatte i avdelingen Undervisningspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 51 39 930 50 201